REKRUTACJASZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁOCKU

ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

O G Ł A S Z A   O T W A R T Y   N A B Ó R   D Z I E W C Z Ą T 

do III KLASY GIMNAZJUM (ROCZNIK 2000)

oraz I KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (ROCZNIKI 1999)
 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:

- Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce; 09-402 Płock ul. Kilińskiego 4,

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce; 09-402 Płock ul. Kilińskiego 4,

- lub na adres e-mail: sekretariat@sms.zprp.org.pl

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 czerwca 2015 roku.

Testy i egzaminy wstępne odbędą się w dniach:

12, 13 i 14 czerwca 2015 roku.

Wykaz dokumentów oraz terminy i zasady rekrutacji zostały przedstawione poniżej, są również dostępne

w zakładkach: Rekrutacja NLO SMS ZPRP oraz Rekrutacja NG SMS ZPRP.

 

TERMINY I ZASADY REKRUTACJI

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SMS W PŁOCKU ZPRP

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SMS W PŁOCKU ZPRP

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

 


Dodatkowy nabór do klasy 3 Niepublicznego Gimnazjum

Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku

Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Dyrekcja Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku informuje, że w dniach 21 – 22 czerwca 2016 roku odbędzie się dodatkowy nabór do klasy 3 Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Dodatkowy termin egzaminów dotyczy osób, które w dniach 16 – 19 czerwca 2016 roku będą brać udział w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Kołobrzegu.