KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W NLO SMS W PŁOCKU ZPRP

 

1.

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów

Do 22 grudnia 2015 r.

 

4.

Wystawienie ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania

22 stycznia 2016 r.

5.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

25 stycznia 2016 r.

6.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

28 stycznia 2016 r.

7.

Studniówka

Do ustalenia

8.

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2016 r.

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, późn. zm.)

10.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych

25 marca 2016 r.

11.

Wystawienie ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych

25 kwietnia 2016 r.

12.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2016 r.

13.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwyższych w szkołach

ponadgimnazjalnych

29 kwietnia 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

14.

Majówka

1 – 3 maja 2016 r.

15.

Egzamin maturalny:

 

- część ustna

- część pisemna

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

od 4 do 27 maja 2016 r.

od 4 do 24 maja 2016 r.

(podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

16.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów

7 maja 2015 r.

17.

Wystawienie ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania

7 czerwca 2016 r.

18.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

8 czerwca 2016 r.

19.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

20.

Rekrutacja do klasy 1 NLO

Do ustalenia

21.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 czerwca 2016 r.

22.

Ferie letnie

10 czerwca – 31 sierpnia2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

KALENDARZ DO POBRANIA