Rekrutacja 2015/16SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁOCKU

ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

O G Ł A S Z A   O T W A R T Y   N A B Ó R   D Z I E W C Z Ą T 

do III KLASY GIMNAZJUM (ROCZNIK 2000)

oraz I KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (ROCZNIKI 1999)
 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:

- Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce; 09-402 Płock ul. Kilińskiego 4,

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce; 09-402 Płock ul. Kilińskiego 4,

- lub na adres e-mail: sekretariat@sms.zprp.org.pl

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 czerwca 2015 roku.

Testy i egzaminy wstępne odbędą się w dniach:

12, 13 i 14 czerwca 2015 roku.

Wykaz dokumentów oraz terminy i zasady rekrutacji zostały przedstawione poniżej, są również dostępne

w zakładkach: Rekrutacja NLO SMS ZPRP oraz Rekrutacja NG SMS ZPRP.

 

TERMINY I ZASADY REKRUTACJI

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SMS W PŁOCKU ZPRP

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SMS W PŁOCKU ZPRP

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y


LISTA UCZENNIC PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Szkół Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu: egzaminów  i pozostałej procedury rekrutacyjnej  podaje listę uczennic przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2015/2016:

ROCZNIK 2000 – KLASA III NG
00211402785
00210908640
00210607525
00213100186
00292911727
00222103648
00301608084
00303103020
00221902620
00230910302
00220802143
00273101305

 WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Komisja rekrutacyjna Niepublicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Szkół Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminie 12-14.06.2015 roku  procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatek zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w roku szkolnym 2015/2016:

ROCZNIK 2000 – KLASA III NG
00211402785
00210908640
00210607525
00213100186
00292911727
00222103648
00301608084
00303103020
00221902620
00230910302
00220802143
00311407325
00273101305

Zakwalifikowane kandydatki powinny do dnia 06.07.2015 r. roku do godziny 15:00 dostarczyć:

- klasa 1 NLO (rocznik 1999) – oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych,

- klasa 3 NG (rocznik 2000) – oryginały świadectw ukończenia klasy pierwszej i drugiej gimnazjum.

Po otrzymaniu w/w dokumentów, potwierdzających wolę podjęcia nauki w szkole, komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły. Lista zostanie ogłoszona w dniu 07.07.2015 roku.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Deklaracja wyboru lekarza POZ                                                 
2. Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ    
3. Informacja o przejęciu odpowiedzialności za córkę    
4. Kwestionariusz osobowy    
5. Oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za córkę    
6. Podanie o przyjecie do internatu    
7. Podanie o przyjęcia do szkoły    
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych    
9. Zgoda na udział w egzaminach    
10. Zgoda na wyjazd uczennicy