Elżbieta Berent - geografia

Danuta Czapska – wiedza o kulturze

Marzena Chełstowska - matematyka, informatyka

Maria Chmielewska - biologia

Joanna Chomka - Radzymińska  - język niemiecki

Anna Dobrzeniecka – język rosyjski

Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka

Agata Gazda – język angielski

Sławomir Jaszewski – edukacja dla bezpieczeństwa

Bogdan Janiszewski – w- f

Sławomir Kaniewski – religia

Małgorzata Kocik – zajęcia artystyczne

Agnieszka Kroczewska – wychowawca internatu

Agnieszka Krynicka – wychowanie do życia w rodzinie

Andrzej Marszałek – w-f

Artur Piechota – w-f

Marzanna Polańczyk - język polski

Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości

Marcin Rosiak – historia, wos

Joanna Stępniewska – wychowawca internatu

Małgorzata Szczepańska – język angielski

Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu