MATURY POPRAWKOWE

23.08.2016 (wtorek) godz. 9:00 – Egzamin pisemny

Matematyka – sala nr 1


CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

1. Informacje o egzaminie:

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule

2. Harmonogram:

http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150820_Harmonogram_egzaminow_w_2016_r.pdf

3. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 listopada 2015 r. o przygotowywanych materiałach dla egzaminatorów i zdających egzamin maturalny z języka polskiego, biologii i chemii

http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20151123_Info_o_materialach_na_strone.pdf


OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016:

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2770

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku:

http://oke.waw.pl/files/oke_waw_17920150907%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf.pdf

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w roku szkolnym 2015/2016:

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2385

4. Zbiory zadań na egzamin maturalny:

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2800