Rada pedagogiczna 2015/2016

Bogusław Adamkiewicz - matematyka

Elżbieta Berent - geografia

Joanna Chomka - Radzymińska  - język niemiecki

Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka

Piotr Gruk – edukacja dla bezpieczeństwa

Marek Jagodziński - wychowanie fizyczne

Sławomir Kaniewski – religia

Sławomir Kąpiński – wychowanie fizyczne

Małgorzata Kocik – zajęcia artystyczne

Agnieszka Kozakiewicz – język niemiecki

Agnieszka Kroczewska – wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca internatu

Bogdan Lemanowicz - wychowanie fizyczne

Andrzej Marszałek - wychowanie fizyczne

Artur Piechota – wychowanie fizyczne

Marzanna Polańczyk - język polski

Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości

Marcin Rosiak – historia, wos

Alina Sobczyk – biologia

Joanna Stępniewska – wychowawca internatu

Małgorzata Strzegowska – doradca zawodowy

Małgorzata Szczepańska – język angielski

Iwona Warszawska - język angielski

Aleksander Zalewski  - informatyka

Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu