Egzamin gimnazjalny



OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE

 

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, powstała we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi:

http://oke.waw.pl/files/oke_waw_18020150907%20Informacja%20GIMNAZJUM%20calosc.pdf.pdf

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku:

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2767