R E K R U T A C J A  N A  R O K  S Z K O L N Y  2 0 1 6 / 2 0 1 7


 

D O K U M E N T Y  R E K R U T A CY J N E  D O  P O B R A N I A:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REKRUTACJI    
3. ZGODA NA UDZIAŁ W EGZAMINACH    

 

 

 

 


 R E K R U T A C J A  N A  R O K  S Z K O L N Y  2 0 1 5 / 2 0 1 6


WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ TERMIN I ZASADY REKRUTACJI 2015/2016

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Deklaracja wyboru lekarza POZ                                                 
2. Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ    
3. Informacja o przejęciu odpowiedzialności za córkę    
4. Kwestionariusz osobowy    
5. Oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za córkę    
6. Podanie o przyjecie do internatu    
7. Podanie o przyjęcia do szkoły    
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych    
9. Zgoda na udział w egzaminach    
10. Zgoda na wyjazd uczennicy    

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Wykaz dokumentów oraz termin i zasady rekrutacji