Informacje dotyczące zastępstw za nieobecnych nauczycieli są na bieżąco zamieszczane w dzienniku elektronicznym.