Rekrutacja 2014/15


8/07/2014 LISTA UCZENNIC PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Szkół Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu: egzaminów (6 – 8.06. i 25-26.06. br.) i pozostałej procedury rekrutacyjnej (27.06. – 7.07.br) podaje listę uczennic przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2014/2015:

ROCZNIK 1999 – Klasa 3 NG

99081609927

99111901308

99120606724

99090307261

99042707767

99050703223

99031007980

Informacje dotyczące nowego roku szkolnego, w tym także termin i miejsce obozu sportowego, zostaną przekazane uczennicom i ich rodzicom w kolejnych komunikatach.


3/07/2014 WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

Komisja rekrutacyjna Niepublicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Szkół Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu, w terminach: 6 – 8.06. i 25-26.06. br.,  procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatek zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w roku szkolnym 2014/2015:

ROCZNIK 1999 – Klasa 3 NG

99081609927

99111901308

99120606724

99090307261

99042707767

99050703223

99031007980

 Zakwalifikowane kandydatki powinny do dnia 7.07.2014 roku do godziny 15:00 dostarczyć:

- klasa 3 NG (rocznik 1999) – oryginały świadectw ukończenia klasy pierwszej i drugiej gimnazjum,

- klasa 1 NLO (rocznik 1998) – oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych,

- klasa 2 NLO (rocznik 1997) - oryginał świadectwa ukończenia trzeciej klasy gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz oryginał świadectwa ukończenia klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.

Po otrzymaniu w/w dokumentów, potwierdzających wolę podjęcia nauki w szkole, komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły. Lista zostanie ogłoszona w dniu 8.07.2014 roku.

 


SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁOCKU ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

O G Ł A S Z A  O T W A R T Y  N A B Ó R  D Z I E W C Z Ą T 

DO III KLASY GIMNAZJUM (ROCZNIK 1999)

ORAZ I i II KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (ROCZNIKI 1998 i 1997)
 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:

-   Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce; 09-402 Płock ul. Kilińskiego 4,

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce; 09-402 Płock  ul. Kilińskiego 4, lub na adres e-mail: sekretariat@sms.zprp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 maja 2014 roku

Wykaz dokumentów oraz termin i zasady rekrutacji zostały opublikowane w komunikacie  dla kandydatek, są również dostępne w zakładce Rekrutacja NLO SMS ZPRP oraz Rekrutacja NG SMS ZPRP

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIEWCZĘTA O ZGŁASZANIE SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY


ZMIANA TERMINU REKRUTACJI

Z przyczyn niezależnych od szkoły wystąpiła konieczność zmiany terminów rekrutacji do Niepublicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Szkół Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Nabór zaplanowany w terminie 13 – 15 czerwca br. zostaje odwołany.

Nowy termin rekrutacji to 6 – 8 czerwca br.

Dodatkowy termin rekrutacji w dniach 24 – 26 czerwca br. pozostaje bez zmian.

W Komunikatach dla kandydatek daty rekrutacji zostały zmienione.

Przepraszamy bardzo za zamieszanie związane ze zmianami terminów.


KOMUNIKAT DLA KANDYDATEK

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów oraz termin i zasady rekrutacji:

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SMS ZPRP

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SMS ZPRP

DODATKOWY NABÓR DO TRZECIEJ KLASY GIMNAZJUM (ROCZNIK 1999)


 DODATKOWY NABÓR DO TRZECIEJ KLASY GIMNAZJUM (ROCZNIK 1999)

Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce informuje o dodatkowym naborze dziewcząt urodzonych w roku 1999.

Rekrutacja do Niepublicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego (dla kandydatek ze wszystkich roczników, a więc: 1997, 1998 i 1999) zaplanowana w terminie 06 - 08 czerwca br. pozostaje bez zmian. Dodatkowy nabór jest spowodowany planowanymi rozgrywkami, które organizują: ZPRP i SZS. Występujące w tych turniejach zawodniczki nie miałyby możliwości udziału w egzaminach do SMS Płock.

W drugim terminie zapraszamy także zawodniczki, które ze względów zdrowotnych nie będą mogły przyjechać do Płocka na egzamin w dniach 06 - 08 czerwca.

Dodatkowy termin egzaminów jest wyznaczony w dniach 24 – 26 czerwca br. (przyjazd w dniu 24.06. do godziny 12.00).

Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie NG SMS w Płocku ZPRP, ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock (odpłatność 120 złotych).

Pozostałe kryteria rekrutacji nie ulegają zmianie.