Rekrutacja 2016/17


SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁOCKU ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

O G Ł A S Z A   O T W A R T Y   N A B Ó R   D Z I E W C Z Ą T

do III KLASY GIMNAZJUM (ROCZNIK 2001) oraz

I KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (ROCZNIK 2000)

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:

- Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce; 09-402 Płock ul. Kilińskiego 4,

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce; 09-402 Płock ul. Kilińskiego 4,

- lub na adres e-mail: sekretariat@sms.zprp.org.pl

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 czerwca 2016 roku.

Testy i egzaminy wstępne odbędą się: 17, 18 i 19 czerwca 2016 roku.

Wykaz dokumentów oraz terminy i zasady rekrutacji zostały przedstawione poniżej. Są również dostępne w zakładkach: Rekrutacja NLO SMS ZPRP oraz Rekrutacja NG SMS ZPRP

 

TERMINY I ZASADY REKRUTACJI

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SMS W PŁOCKU ZPRP

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SMS W PŁOCKU ZPRP

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

 


D O K U M E N T Y  D O  R E K R U T A C J I:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REKRUTACJI    
3. ZGODA NA UDZIAŁ W EGZAMINACH    

30/06/2016 WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Komisja rekrutacyjna Niepublicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Szkół Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminie 17-19.06.2016 roku oraz 21-22.06.2016 roku  procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatek zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w roku szkolnym 2016/2017:

  ROCZNIK 2001 – KLASA III NG
01261107644
 01211109221
 01292906849
 01280506347
 01233101360
 01271104840
 01212209685

Zakwalifikowane kandydatki powinny do dnia 07.07.2016 r. roku do godziny 16:00 dostarczyć:

 - klasa 1 NLO (rocznik 2000) – oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych,

- klasa 3 NG (rocznik 2001) – oryginały świadectw ukończenia klasy pierwszej i drugiej gimnazjum.

Po otrzymaniu w/w dokumentów, potwierdzających wolę podjęcia nauki w szkole, komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły. Lista zostanie ogłoszona w dniu 8 lipca 2016 roku.


08/07/2016 WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Szkół Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu: egzaminów  i pozostałej procedury rekrutacyjnej  podaje listę uczennic przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2016/2017: 

  ROCZNIK 2001 – KLASA III NG
01261107644
 01211109221
 01292906849
 01280506347
 01233101360
 01271104840
  01212209685