KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W NG SMS W PŁOCKU ZPRP

1.

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów

Do 22 grudnia 2015 r.

 

4.

Wystawienie ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania

22 stycznia 2016 r.

5.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

25 stycznia 2016 r.

6.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

28 stycznia 2016 r.

7.

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2016 r.

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, późn. zm.)

9.

Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego  
   nowożytnego

 

18 kwietnia 2016 r.

19 kwietnia 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.

10.

Majówka

1 – 3 maja 2016 r.

11.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów

7 maja 2015 r.

12.

Wystawienie ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania

7 czerwca 2016 r.

13.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

8 czerwca 2016 r.

14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

15.

Rekrutacja do klasy 3 NG

Do ustalenia

16.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 czerwca 2016 r.

17.

Ferie letnie

10 czerwca – 31 sierpnia2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

KALENDARZ DO POBRANIA